Nên chon iphone6s hay iphone8 hoặc iphone X
Bảo hộ lao động Giáo dục và phát triển Vệ sinh công nghiệp

11 lý do bạn nên mua iphone 6S thay vì mua iPhone 8 hoặc iPhone X

11 lý do bạn nên mua iphone 6S thay vì mua iPhone 8 hoặc iPhone X The fact that Apple is still selling the iPhone 6s, a two-year-old phone, is a testament of how good the iPhone 6s is. Usually, Apple only offers the previous-generation iPhone when it announces a new model. But if you compare […]

Vệ sinh công nghiệp
An toàn An toàn sàn Bảo hộ lao động Giáo dục và phát triển Làm sạch và đánh bóng Sơ cứu Vệ sinh công nghiệp

Vệ sinh công nghiệp

Vệ sinh công nghiệp Vệ sinh công nghiệp là khoa học về dự đoán, công nhận, đánh giá và kiểm soát điều kiện làm việc có thể gây ra chấn thương hoặc bệnh tật của người lao động. Nhân viên vệ sinh sử dụng để giám sát môi trường và phương pháp phân tích để […]

Sức khỏe người lao động cần được bảo vệ đúng cách
An toàn An toàn sàn Bảo hộ lao động Giáo dục và phát triển Làm sạch và đánh bóng

Sức khỏe người lao động cần được bảo vệ đúng cách

Người lao động được trang bị Bảo hộ lao động an toàn và chất lượng là điều tiên quyết. “Là lao động chính trong nhà, vợ con trông chờ cả vào đồng tiền kiếm được. Lúc khỏe không sao, nhưng ốm đau bệnh tật, rồi tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… không thể lường trước. Bây […]

Sức khỏe người lao động
An toàn An toàn sàn Bảo hộ lao động Giáo dục và phát triển Làm sạch và đánh bóng Sơ cứu Vệ sinh công nghiệp

Sức khỏe người lao động

Người lao động được trang bị Bảo hộ lao động an toàn và chất lượng là điều tiên quyết. “Là lao động chính trong nhà, vợ con trông chờ cả vào đồng tiền kiếm được. Lúc khỏe không sao, nhưng ốm đau bệnh tật, rồi tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… không thể lường […]

Teens sử dụng ứng dụng smartphone để giữ bí mật cá nhân
An toàn An toàn sàn Bảo hộ lao động Giáo dục và phát triển Làm sạch và đánh bóng Sơ cứu Vệ sinh công nghiệp

Teens sử dụng ứng dụng smartphone để giữ bí mật cá nhân

The newest smart privacy technologies allow them to do that. See how it is possible. All of these apps look like trusted application but with hidden option inside. The examples of 12 mobile applications, that every parent should know about Audio Manager (like this one but not only) It is an Android application, which enables […]

Nhận thêm dinh dưỡng từ những bữa ăn
An toàn An toàn sàn Bảo hộ lao động Giáo dục và phát triển Làm sạch và đánh bóng Sơ cứu Vệ sinh công nghiệp

Bổ sung dinh dưỡng từ những bữa ăn

To eat a healthier diet, here are some simple ways to pack more nutrition in every bite: Healthier swaps Processed foods often contain ingredients that bump up taste and texture, but add little in the way of nutrition. For truly healthy eating opt for DIY meals and snacks that are flavor and nutrient-packed. For example, […]